Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže. Improve your salary - find new job. You are ready?.

Czech version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
Czech version

German version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
German version

English version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
English version

Spanish version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
Spanish version

French version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
French version

Greek version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
Greek version

Italian version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
Italian version

Dutch version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
Dutch version

Portuguese version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
Portuguese version

Swedish version for Co je to zubní implantologie? Odsávání tuku - liposukce. Suchá kůže.
Swedish version

 

 

Užitečné rady pro každého


Co je to zubní implantologie?

Co je to zubní implantologie?

Vedle životně důležité funkce, schopnosti kousání a žvýkání, jsou zuby rozhodujícím elementem harmonického výrazu obličeje a s tím spojeným osobním šarmem, mimikou a dokonalým úsměvem. Zuby jsou předpokladem pro bezchybnou výslovnost a estetiku. Stav chrupu je Vaší vizitkou, podle které Vás okolí hodnotí.

Zjednodušeně řečeno jsou implantáty umělé náhrady zubních kořenů, na kterých jsou pak připevněny korunky a můstky, případně slouží k ukotvení rozsáhlých snímatelných náhrad chrupu. Implantát je umělá náhrada zubu, která je podobně jako skutečný zub vsazena přímo do čelisti.

Chybějící zuby byly dříve často nahrazovány umělými korunkami, můstky, nebo snímatelnými částečnými či totálními protézami. U některých z těchto forem bylo zapotřebí obětovat zdravé vedlejší zuby, které se obrousily, a tak zajistily upevnění umělých náhrad. Kořen zubu nebyl nahrazen. Prázdný prostor v čelisti zůstal nevyplněn, tím došlo ke stažení kosti a během následujících let ke ztrátě původní kostní masy - takzvané atrofii.

Přednosti implantátu jsou: - ušetření zdravého zubního základu - žádné broušení sousedních zubů; - možnost ošetření jistou, napevno usazenou zubní protézou (korunky, můstky); - dlouhá životnost; - optimální obnovení zubní estetiky, výslovnosti a výrazu obličeje, spojené s pocitem jistoty jako u vlastních zubů.

Unikátní systém BriteSmile s diodami LED působí na všech 16 předních zubů najednou. Klient je připraven na proceduru kdy se klade důraz na zajištění co největšího komfortu a bezpečí pacienta, kdy mu jsou aplikovány ochranné materiály na dásně a rty, aby nedošlo k podráždění gelem či citlivosti způsobené vystavení těchto částí intenzivnímu modrému světlu. Poté je na zuby aplikován samotný bělící gel a spuštěn světelný systém. Gel je vyměněn třikrát po 20-ti minutových sezeních.

BriteSmile technologie spočívající v expozici světla spolu s gelem citlivým na specifické vlnové délky dosahuje ohromných výsledků, přičemž koncentrace peroxidu vodíku je znatelně nižší než u jiných bělících systémů (pouze 15% vs. 35-50%).

a další

Odsávání tuku - liposukce

Odsávání tuku - liposukce

V současné době bychom mohli příčiny obezity rozdělit do několika okruhů. Vrozené - genetické dispozice většinou nemůžeme ovlivnit. Pokud jsou oba rodiče obézní je mnohem vyšší riziko, že dítě podědí sklony k obezitě. V tomto případě musí rodiče upravit jídelníček v rodině a sami spolupracovat, aby dítěti snížili riziko otylosti. Získané příčiny. Zde řadíme nedostatek pohybu a pohodlný sedavý způsob života.

K odsávání tuku se používají přístroje vytvářející podtlak a dlouhé tenké kanyly umožňující odsátí velkých ploch pouze z drobných kožních řezů délky 0,5 – 1 cm.

Vlastní zákrok je prováděn v celkové anestesii po předchozím vyšetření, vyměření a zakreslení odsávaných oblastí.

Existuji take tumescentní liposukce, ktera se provádí při vědomí pacienta, bez celkové anestézie.

a další

Suchá kůže

Suchá kůže

Vzhled jedince podmiňuje mimo jiné aktuální stav kůže, její fyziologické změny ve smyslu stárnutí nebo patologické kožní projevy. Kůže se takto účastní nonverbální komunikace a je důležitým faktorem ovlivňujícím chování i postavení jedince ve společnosti, protože jeho vzhled může vést k pocitům méněcennosti, souvisí s profesním a společenským úspěchem, včetně úspěchu v navazování sexuálních vztahů.

U starších lidí by bylo možné zabránit až dvěma třetinám změn na kůži jejím důsledným ošetřováním. Čím je kůže starší tím vyšší klade nároky na čistění a ošetřování. Starší kůže může jen velmi pomalu obnovit hydrolipidový film, odstraněný čistěním.

Lidé se suchou kůží by se měli sprchovat dvakrát až třikrát týdně, aby kůže nebyla příliš odmašťována. Důležité přitom je, aby se nevolila příliš vysoká teplota vody a aby se po očistění použil mastný a mastnotu dodávající ošetřující krém nebo ošetřující mléko.

a další

 

 

Read our other articles:
Improve your salary - find new job. You are ready?

Sitemap© Copyright 2007 Insurance Ring of Brazilia.