Czech version for Hur till högra köpandedroger på internet
Czech version

German version for Hur till högra köpandedroger på internet
German version

English version for Hur till högra köpandedroger på internet
English version

Spanish version for Hur till högra köpandedroger på internet
Spanish version

French version for Hur till högra köpandedroger på internet
French version

Greek version for Hur till högra köpandedroger på internet
Greek version

Italian version for Hur till högra köpandedroger på internet
Italian version

Dutch version for Hur till högra köpandedroger på internet
Dutch version

Portuguese version for Hur till högra köpandedroger på internet
Portuguese version

Swedish version for Hur till högra köpandedroger på internet
Swedish versionHur till högra köpandedroger på internet home page

Ett sakkunnigt är en man som har gjort alla missförstår, som kan göras i ett mycket smalt sätter in.

Niels Bohr

 

 
Hur till högra köpandedroger på internet

 

 

 Online pharmacy. Hur till högra köpandedroger på internet.

Utvärderande vård- hnformation för internet

Internet har ändrat oss bor, fungerar och shoppar långt. Tillväxten av internet har gjort det möjlighet för att jämföra prissätter och köpprodukter, utan någonsin att lämna hem. Men, när det kommer till köpandemedicinen direktanslutet, är det viktigt att vara mycket försiktigt. Några websites säljer medicinen, som inte kan vara kassaskåpet som ska användas, och kunde sätta ditt vård- på riskerar.

Miljoner av konsumenter använder internet för att få vård- information. Och tusentals webbplatser erbjuder vård- information. Några av de platser är pålitliga och aktuella; några är inte. Hur kan du berätta godan från dåligan?

Se till att platsen kräver ett recept och har en pharmacist som är tillgänglig för ifrågasätter.

Köpandet din medicin direktanslutet kan vara lätt. Se till precis att du gör det säkert.
Dina mediciner gynnar och riskerar

Gynnar av mediciner är det hjälpsamt verkställer dig får när du använder dem, liksom att fälla ned blodtryck som kurerar infektion eller befriande smärta. Riskerar av mediciner är riskerar att något som var oönskad eller som var oväntad kunde hända till dig, när du använder dem. Riskerar kunde vara mindre allvarlig saker, liksom en uppriven mage eller allvarligare saker, liksom leverskada.

Samma är riktigt, innan han använder någon medicin. Varje primat som tar en medicin, gäller tänkande till och med det hjälpsamt verkställer, såväl som den oönskade möjligheten verkställer.

Till exempel om vända mot en life-threatening sjuka, väljer du styrkan att acceptera mer riskerar i det hoppet av att få gynnar av en bot eller ett uppehälle per längre liv. Å ena sidan om du vänder mot en minderårigsjuka, avgör du styrkan att du önskar att ta riskerar mycket lite.

För att fälla ned riskerar och erhåller det fullt gynnar av mediciner som du behöver samtal för a) med ditt manipulerar, pharmacist eller andra hälsovårdprofessionell; b) vet dina mediciner--recept och över - kontra; c) som läs etiketten och, följer riktningar; D) undviker växelverkan; e) övervakar dina mediciner verkställer--och verkställer av andra produkter som du använder

Viktigt: funderare manipulerar det igenom och arbete samman med ditt, pharmacisten, eller annan yrkesmässig hälsovård att förbättra den rättan gynnar och riskerar av dina mediciner.

Du behöver uppehället ett aktuellt, skriftligt listar allra av medicinerna (recept och över - kontra) och dietary tillägg, inklusive vitaminer och herbals, som du använder--även de som du använder endast tillfälligt.

Viktig sak är berättar till ditt manipulerar om några allergier eller känsligheter som du kan ha. Berätta om något, som kunde påverka din kapacitet att ta mediciner, liksom svårigheten som sväljer eller minns att ta dem.

Du måste alltid att berätta ditt manipulerar, om du är, eller styrkan blir gravid, eller om du vårdar en behandla som ett barn. Fråga alltid ifrågasätter om några bekymmer eller tankar som du kan ha.

Läs och följ riktningarna på etiketten, och riktningarna från ditt manipulerar, pharmacisten eller annan yrkesmässig hälsovård. Om du stoppar medicinen eller önskar att använda medicinen olikt än riktad, konsultera med din yrkesmässiga hälsovård.

Fråga ditt manipulerar alltid, om det finns växelverkan med några andra mediciner eller dietary tillägg (inklusive vitaminer eller växt- tillägg), drycker eller matar. Använd det samma apotek för alla dina medicinbehov, när som helst möjligheten.

Fråga ditt manipulerar, om det finns något som du kan göra för att minimera biverkningar, liksom att äta, för du tar en medicin för att förminska magerubbning.
Försiktigheter, innan du tar mer än en över - kontra medicinen

Läsning etiketten varje tid använder du ett nonprescription, eller receptdrogen och att ta tiden att lära om drogväxelverkan kan vara kritiska till ditt vård-. Du kan förminska riskera av potentiellt skadliga drogväxelverkan, och biverkningar med a bet lite av kunskap och sunt förnuft.

När en drog tas orally, reser den vanligt från magen till levern, var den kan vara metabolized- processaa av avbrott besegrar och att ta bort kemikalieer från förkroppsliga. Enzym är komplexa proteiner, som agerar som katalysatorer, i start eller att rusa - upp kemiska reaktioner. De orsakar en specifik kemisk ändring i andra vikter, utan att ändra sig.

De viktigaste enzymen i levern, som metabolize droger, kallas familjen för cytochromen P450 av enzym. Avbrottet för dessa enzym besegrar droger, när de passerar till och med levern eller den små inälvan.

Detta arrangerar gradvis av forskning i provrör, bekant som in vitro studier, låter forskare utföra förgifta-växelverkan studier i labb, genom att testa en drog med andra droger som har den samma rutten. Detta har gjort forskningen snabbare och exaktare. Om två droger går till och med det samma enzymet, kan närvaroen av en drog förhindra ämnesomsättningen av annan. Så låter detta dig se de worst-case scenariona och fråga: 'Vad, om vi satte denna drog med den och att veta att de har den samma rutten?'"

Forskarenågot att säga där är flera viktiga variabler som påverkar individskillnader i, hur droger metabolizeds, den inklusive racen, genuset, ålder, och vård- villkorar. Till exempel avlägsnar folket med njure eller leversjukdomen inte droger från deras system as well as folk som är sunt. Mycket unga barn och det äldre folket har långsammare drogämnesomsättning än andra, och kvinnor kan metabolize droger olikt än manar i vissa fall.

Förutom att ha en bra fattningsförmåga av droger och deras verkställer, manipulerar takeläkarbehandlinghistorier, och de konsulterar med andra medlemmar av deras lag för att vägleda dem i danandebeslut om drogväxelverkan. De använder också koncisa drogöversikter och resurser på pharmacological principer.

Vård- professionell använder också ADB-system med förgifta-växelverkan som avskärmer programvara, elektronisk ordinera och annan teknologi. Markera Langdorf, M.D., stolen av avdelningen av den nöd- medicinen på universitetar av Kalifornien, Irvine, något att säga, ”i en upptagen akutmottagning, måste du snabbt att finna ut vad en tålmodig tar och hur de droger kunde påverka varandra med andra behandlingar."

Stort nummer av droger på marknadsföra som kombineras med allmänningbruket av multipelläkarbehandlingar, gör riskera för drogväxelverkan viktig. Konsumenter behöver att berätta manipulerar vad de tar och att fråga ifrågasätter, och vård- professionell kunde göra ett bättre jobb på pröva att få informationen som de önskar.

Så i stället för fråga tålmodig vilka läkarbehandlingar de tar, manipulerar bör göra ifrågasätter närmare detalj: ”Tar du några över - kontra läkarbehandlingen? Tar du några växt- behandlingar eller vitaminer?"

Men det är bra långt -- konsumenter påminner manipulerar av allt som de tar, när de ordineras en ny läkarbehandling. Så en tålmodig styrkanågot att säga: ”Minns nu, I-förmiddagen som tar också födelsekontrollpills. Finns det en riskera av växelverkan med denna nya medicin?"

Några antibiotikummar, liksom rifampin, kan fälla ned effektiviteten av födelsekontrollpills. Sildenafil aktivingrediensen i den erectile dysfunctiondrogen Viagra, bör inte tas med nitrat för hjärtabehandling på grund av det potentiellt för farligt lågt blodtryck.
Pharmacy today. Hur till högra köpandedroger på internet.
Improve your salary - find new job. You are ready?


 

 Sitemap

Information på denna namngav rengöringsduksida Hur till högra köpandedroger på internet och släkt till Online pharmacy, Pharmacy today ges för informativt ämnar endast och är inte en ersättning för yrkesmässig medicinsk rådgivning. Du bör inte använda informationen på denna webbplats för diagnostisering, eller behandla en läkarundersökning eller vård- villkora av Online pharmacy eller Pharmacy today. Om du har eller misstänker dig har ett medicinskt problem, kontakta prompt din yrkesmässiga sjukvårdfamiljeförsörjare. Tala till ditt manipulerar, sjuksköterskan eller pharmacisten för efter någon medicinsk diet för att se, om den är kassaskåpet och effektivt för dig.

© Copyright 2007 Insurance Ring of Brazilia, Pharmacy today office.